Bokningsregler för grupper

Regementsstadens

Vandrarhem

BORÅS

Är ni fler än åtta personer bokar ni som grupp hos oss.

Detta innebär att vi behöver en kontaktperson som ansvarar för att alla i gruppen får kännedom om våra regler. 


Betalning:
Bokningen är preliminär fram tills att en anmälningsavgift på 1000 kr är inbetald.
Resterande belopp betalas senast 30 dagar före ankomst.
Vid bokning nära ankomstdatumet betalas istället hela räkningen vid ett tillfälle.

Avbokningsregler:
Anmälningsavgiften återbetalas inte vid avbokning av arrangemanget.
Vid avbokning 30 - 15 dagar före ankomst behålls anmälningsavgiften + 20 % av fakturabeloppet av oss.
Vid avbokning 14 - 4 dagar före ankomst behålls anmälningsavgiften + 50 % av fakturabeloppet av oss.
Vid avbokning 3 - 0 dagar före ankomst sker ingen återbetalning.

Kontakta oss om du vill ha mer information om priser och tillgänglighet.

Regementsstadens Vandrarhem

Brigadgatan 16

504 31 BORÅS

Tel: 0768 72 61 86